Card image cap

رویدادهای آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات-کار آفرینی - 980718

شهید قندی

اگه پزشک بودی چیکار می کردی تا بیماری ها کمتر بشن؟
اگه نوسینده بودی چیکار می کردی تا مردم بیشتر کتاب بخونن؟
اگه شهردار بودی چیکار می کردی تا آشغالهای شهرتون کمتر بشن؟
با ما گامبیتی ها بیایید به رویداد پسران ICT تا ایده هاتون رو با ابزارهای ICT پرورش بدیم و به محصول برسونیم. ایده هایی که بیشترین امتیاز رو بیارن تو کانالهای گامبیت و فرهنگ گذاشته میشن تا بچه های دیگه به اونها رای بدن و به ایده با بالاترین امتیاز امکاناتی داده میشود.

 

  

زمان و مکان رویداد :

زمان این رویداد: در تاریخ 18 مهر 1398 
مکان این رویداد:  تهران خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، سالن شهید قندی می باشد

نقشه:

 
زمان ثبت نام به پایان رسیده است